Category Archives: Uncategorized

ปั๊มซับเมอร์ส คือ ???

มาทำความรู้จัก ปั๊มซับเมอร์ส หรือ ปั๊มบาดาลควายทอง กันเ [...] [...]

เครื่องยนต์

เครื่องยนต์  เอนกประสงค์ สำหรับ เกษตรกรยุคใหม่หรือยุค 4 [...] [...]

การประกอบ ชุดท่อดูดน้ำ

การประกอบ ชุดท่อดูดน้ำ เพื่อใช้ กับ ปั๊มน้ำควายทอง 2 นิ [...] [...]

เครื่องยนต์สาตาร์ทไม่ติด

เครื่องยนต์ไม่หมุน ลูกสูบติด แบริ่งก้านสูบละลาย แบริ่งส [...] [...]

เครื่องยนต์ร้อนจัด

ตั้งไฟจุดระเบิดผิด หัวเทียนสกปรก ชำรุด ตั้งเขี้ยวไม่ถูก [...] [...]

สาเหตุ เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก

น้ำมันท่วม ระดับนน้ำมันในห้องลุกลอยสูงเกินไป ลิ้นลูกลอย [...] [...]

การเก็บรักษาเครื่องยนต์ ควายทอง

การเก็บรักษาเครื่องยนต์ ควายทอง 1.ถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอ [...] [...]

การเลือกปั๊มน้ำการเกษตร การออกแบบระบบน้ำเพื่อการเกษตร ต้นทุนไม่แพง

ปั๊มน้ำเป็น การเลือกปั๊มน้ำการเกษตร อุปกรณ์สำหรับส่งน้ำ [...] [...]