ปั๊มบาดาล หรือ หลายๆ คน มันจะเรียกติดปากว่า ปั๊มซับเมอร์ส หรือ ซัมเมอร์ส ไม่ว่า จะเรียกอย่างไร ความหมายก็คือ ปั๊มชนิดเดียวกัน ที่ใช้ดูดน้ำลึก ที่ปั๊มชนิดอื่นๆ เช่น ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มเจ๊ท เป็นต้น ไม่สามารถดูด น้ำได้ถึง จึงต้อง ใช้ปั๊ม ซับเมอร์ส มาช่วยดูดน้ำ เพื่อ นำน้ำมาใช้ ในกิจกรรม ต่างๆ เช่น การเกษตร ทำไร่ ทำสวน หรือ ใช้ในบ้านครัวเรือนทั่วไป ปั๊มบาดาล ปั๊มซับเมอร์ส จะมีให้เลือกหลายขนาดหลายแบบ เพื่อ ตอบสนองการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น ขนาดตัวปั๊มและมอเตอร์ จะมีขนาด ตั้งแต่ 2 นิ้ว 3 นิ่ว หรือ 4 นิ้ว เพื่อให้เหมาะกับ ความกว้างของบ่อที่เจาะ ใบพัดมที่มีจำนวนมาก จะส่งน้ำไปไกล แต่ เครื่องที่มีใบพัดน้อย จะส่งน้ำได้มาก ซึ่งสินค้าของควายทอง ได้ออกแบบสินค้ามาเพื่อให้ตอบสนองต่อ เงื่อนไขและสภาพการใช้งานให้ได้มากที่สุด