คาปาซิสเตอร์ 250 VAC/353uF 80-90501

500 ฿

**ราคาสินค้ายังไม่รวมค่า ขนส่ง แอ๊ดไลน์ @KwaiThongAEC เพื่อสอบถามราคารวม