N500 ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มบาดาลนาคี) บ่อ 3 นิ้ว (1 แรง X ทางออก 1 นิ้ว)

5,300 ฿

**ราคาสินค้ายังไม่รวมค่า ขนส่ง แอ๊ดไลน์ @KwaiThongAEC เพื่อสอบถามราคารวม