คาปาซิเตอร์ ไมล่า C 2kv/0.001 (B2KV102K) 57-0222 ตัวเก็บประจุ

25 ฿

**ราคาสินค้ายังไม่รวมค่า ขนส่ง แอ๊ดไลน์ @KwaiThongAEC เพื่อสอบถามราคารวม