K408 ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มบาดาล) ควายทอง บ่อ 2 นิ้ว (0.75 แรง X ทางออก 3/4 นิ้ว )

4,200 ฿

แถมฟรี!!!!! สายไฟ 50 เมตร

**ราคาสินค้ายังไม่รวมค่า ขนส่ง แอ๊ดไลน์ @KwaiThongAEC เพื่อสอบถามราคารวม