K410 ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มบาดาล) ควายทอง บ่อ 3 นิ้ว (1 แรง X ทางออก 1 นิ้ว)

6,500 ฿

**ราคาสินค้ายังไม่รวมค่า ขนส่ง แอ๊ดไลน์ @KwaiThongAEC เพื่อสอบถามราคารวม