K422 ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มบาดาล) ควายทอง บ่อ 4 นิ้ว ( 2 แรง X ทางออก 2 นิ้ว )

9,800 ฿

**ราคาสินค้ายังไม่รวมค่า ขนส่ง แอ๊ดไลน์ @KwaiThongAEC เพื่อสอบถามราคารวม