N513 ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มบาดาลนาคี) บ่อ 4 นิ้ว (1.5 แรง X ทางออก 2 นิ้ว)

6,300 ฿

**ราคาสินค้ายังไม่รวมค่า ขนส่ง แอ๊ดไลน์ @KwaiThongAEC เพื่อสอบถามราคารวม