ตะแกรงกรอง 1.5 มม. (100 x 790) N8020401

165 ฿

**ราคาสินค้ายังไม่รวมค่า ขนส่ง