ตะแกรงกรอง 1.5 มม. (200 x 566) N8090402

190 ฿

**ราคาสินค้ายังไม่รวมค่า ขนส่ง แอ๊ดไลน์ @KwaiThongAEC เพื่อสอบถามราคารวม