Tag Archives: ขั้นตอนการใช้งาน

ขั้นตอนการสตาร์ท และ ดับ เครื่องยนต์ ควายทอง

ขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องยนต์ ควายทอง เปิดวาล์วน้ำมันเชิ้ [...] [...]

2 Comments