ตัวยึดสายต่อสวิทช์ เปิด/ปิด 03-1305

**ราคาสินค้ายังไม่รวมค่า ขนส่ง แอ๊ดไลน์ @KwaiThongAEC เพื่อสอบถามราคารวม